Uppgifterna kommer från SCB:s Kommunfakta 2014. Det innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

 Kommunfakta - Barn och familj, pdf-fil (75 kb)
Observera att filen kan läsas med Adobe Reader
vilket kostnadsfritt kan hämtas från Adobes webbplats


 

Familjetyp, Hemmaboende ungdomar
Biologiska föräldrar, Disponibel inkomst